Sonkajärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rutakontie 28

Postadress

PB 20 74301 SONKAJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
sonkajarvi@sonkajarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
762
Språkförhållande
Finskspråkig