Lemi

Contacts

Besöksadress

Kanervatie 15

Postadress

54710 LEMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
leminkunta@lemi.fi

Local information

Kommunnummer
416
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities