Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kanervatie 15

Postadress

54710
LEMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
leminkunta@lemi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
416
Språkförhållande
Finskspråkig