Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kellomäentie 1

Postadress

PB 4
54921
TAIPALSAARI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@taipalsaari.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
831
Språkförhållande
Finskspråkig