Italien

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Italien.

K

Vänorter
Novello
Italien 2011

L

Vänorter
Castiglione del Lago
Italien

U

Vänorter
Matera
Italien 2010/2013

P

Vänorter
Vo´n kaupunki
Italien
Monselicen kaupunki
Italien

Å

Vänorter
Firenze
Italien 1992