Kontaktuppgifter

Besöksadress

Karjalankatu 1

Postadress

PB 13
75501
NURMES

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@nurmes.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
541
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Laholm
Sverige
Segeža
Ryssland
Ørsta-Volda
Norge