Nurmes

Contacts

Besöksadress

Karjalankatu 1

Postadress

PB 13 75501 NURMES

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@nurmes.fi

Local information

Kommunnummer
541
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities