Kontaktuppgifter

Besöksadress

Markkinatie 1

Postadress

PB 24
88601
SOTKAMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sotkamo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
765
Språkförhållande
Finskspråkig