Hyvinge

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kutomokatu 1

Postadress

PB 86
05801
HYVINGE

 

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@hyvinkaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
106
Språkförhållande
Finskspråkig