Puumala

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 14

Postadress

52200 PUUMALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@puumala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
623
Språkförhållande
Finskspråkig