Sulkava

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppatie 1

Postadress

PB 25 58701 SULKAVA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sulkava.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
768
Språkförhållande
Finskspråkig