Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pulkkilantie 4

Postadress

92600
PULKKILA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
791
Språkförhållande
Finskspråkig