Siikalatva

Contacts

Besöksadress

Pulkkilantie 4

Postadress

92600 PULKKILA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Local information

Kommunnummer
791
Språkförhållande
Finskspråkig