Kajana

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pohjolankatu 13

Postadress

PB 133 87101 KAJANA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kajaani@kajaani.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
205
Språkförhållande
Finskspråkig