Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lestintie 39

Postadress

69440
LESTIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
421
Språkförhållande
Finskspråkig