Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 45

Postadress

43900
KINNULA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kinnulan.kunta@kinnula.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
256
Språkförhållande
Finskspråkig