Kontaktuppgifter

Besöksadress

Nallinkatu 2

Postadress

PB 100
21201
RESO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@raisio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
680
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Csongrád
Ungern 1990
Sigtuna
Sverige 1975
Kingisepp
Ryssland 1975
Padise
Estland 1994