Reso

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Nallinkatu 2

Postadress

PB 100 21201 RESO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
raision.kaupunki@raisio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
680
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner