Masku

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskaari 3

Postadress

21250 MASKU

Telefonnummer
Allmän e-postadress
maskunkunta@masku.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
481
Språkförhållande
Finskspråkig