Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vanhatie 5

Postadress

21290
RUSKO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
rusko@rusko.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
704
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Surju
Estland 1996