Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vaarankyläntie 7

Postadress

88300
PALTAMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
paltamon.kunta@paltamo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
578
Språkförhållande
Finskspråkig