Kontaktuppgifter

Besöksadress

Asematie 14

Postadress

PB 39
91501
MUHOS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@muhos.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
494
Språkförhållande
Finskspråkig