Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rantatie 268

Postadress

27800
SÄKYLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sakyla.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
783
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Kõo
Estland
Tyri
Estland 1993