Koski Tl

Contacts

Besöksadress

Härkätie 5

Postadress

31500 KOSKI TL

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kosken.kunta@koski.fi

Local information

Kommunnummer
284
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities