Kontaktuppgifter

Besöksadress

Härkätie 5

Postadress

31500
KOSKI TL

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@koski.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
284
Språkförhållande
Finskspråkig