Svensk intressebevakning

Fyra personer diskuterar

Kommunförbundets verksamhet bygger på starka partnerskap och nätverksbaserat samarbete. I vår strategi slår vi fast att framsynt intressebevakning, utveckling och service är det som ger Kommunförbundets medlemmar mest mervärde.

Det centrala syftet i vår intressebevakning är att arbeta för att kommunerna i framtiden har en nyckelroll som främjare av livskraft, kompentens och välfärd.

Den svenska intressebevakningen sker via olika partnerskap och genom nätverkssamarbete. 

Internt i Kommunförbundet har Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.

Svenska delegationen

Svenska delegationen medverkar till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska.

Svenska gruppen

Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.

tags