Svensk intressebevakning

Sandra Bergqvist, ledare för svenska teamet  och kommunforskare Siv Sandberg.

Kommunförbundets verksamhet bygger på starka partnerskap och nätverksbaserat samarbete. I vår strategi slår vi fast att framsynt intressebevakning, utveckling och service är det som ger Kommunförbundets medlemmar mest mervärde.

Det centrala syftet i vår intressebevakning är att arbeta för att kommunerna i framtiden har en nyckelroll som främjare av livskraft, kompentens och välfärd.

Den svenska intressebevakningen sker via olika partnerskap och genom nätverkssamarbete. 

Internt i Kommunförbundet har Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.

Svenska delegationen

Svenska delegationen medverkar till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska.

Svenska reformgruppen

Svenska gruppen det strategiska ansvaret för Kommunförbundets svenska service och intressebevakning.

Nationalspråksstrategin

De tvåspråkiga kommunernas nätverk för nationalspråksstrategin ger stöd i språkfrågor.

Svenska gruppen

Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
direktör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 357 8527
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • språklagen
  • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
tags