Svensk intressebevakning

Fyra personer diskuterar

Kommunförbundets verksamhet bygger på starka partnerskap och nätverksbaserat samarbete. I vår strategi slår vi fast att framsynt intressebevakning, utveckling och service är det som ger Kommunförbundets medlemmar mest mervärde.

Det centrala syftet i vår intressebevakning är att arbeta för att kommunerna i framtiden har en nyckelroll som främjare av livskraft, kompentens och välfärd.

Den svenska intressebevakningen sker via olika partnerskap och genom nätverkssamarbete. 

Internt i Kommunförbundet har Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.

Svenska delegationen

Svenska delegationen medverkar till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska.

Svenska reformgruppen

Svenska gruppen det strategiska ansvaret för Kommunförbundets svenska service och intressebevakning.

Svenska gruppen

Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.

tags