Forskningsprogrammet ARTTU2

Personalen som strategisk resurs

Syftet med undersökningen Personalen som strategisk resurs är att producera information och verksamhetsmodeller för hållbara reformer, ledning av personalresurserna och förändringsledning samt förändring av arbetssätten och stärkande av resurserna i arbetet. Inom ramen för projektet produceras också information om kommunernas möjligheter att förnya sin verksamhet och om hur försökskulturen kan stärkas. Det vetenskapliga nyhetsvärdet består i att projektet kombinerar forskningsinriktningarna på personalledning och arbetsengagemang, vilket inte har gjorts förr.
Sidinnehåll
 
Undersökningen består av två delprojekt som genomförs av Vasa universitet och Arbetshälsoinstitutet.
- Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella: Riitta Viitala, professor, Vasa universitet (Video: Katja Ekman, Vasa universitet)
- Uudistun, innostun, onnistun!: Jari Hakanen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet (Video: Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet)
 
Undersökningen inleds i början av år 2016 med en enkät som riktas till personalen. Redan insamlingen av material genom enkäter, intervjuer och verkstäder är en åtgärd som ger oss anledning dels att fundera över verksamhetsformer som leder till en lyckad förändring, dels att utveckla den egna verksamheten. Referensramen för personalledning baserar sig på strategisk personalledning och den värdekedja som den ger upphov till. Arbetsengagemang och flexibilitet i förändringar bygger på en positiv psykologisk inriktning.
 
Undersökningen finansieras av Arbetarskyddsfonden, Keva och programmet ARTTU2 samt forskningsinstituten själva.
KT Kommunarbetsgivarna producerar inom organisationen det behövliga materialet om personalstatistik.

Närmare upplysningar:
Vasa universitet: Riitta Viitala, professor, e-post: riitta.viitala(at)uva.fi
Arbetshälsoinstitutet: Jari Hakanen, forskningsprofessor, e-post: jari.hakanen(at)ttl.fi

Personalstatistik:
Mika Juutinen, utredningschef, KT Kommunarbetsgivarna, mika.juutinen(at)kt.fi

Delprojektet Personalen som strategisk resurs inom programmet ARTTU2:
Terttu Pakarinen, utvecklingschef, KT Kommunarbetsgivarna, terttu.pakarinen(at)kt.fi

 

Aktuellt

Publikationer

Video

 

Forskningsprogrammet ARTTU2

centred-liftup