Pressmeddelande, 

FM i kommunal marknadsföring – prisutdelning i Seinäjoki

Björneborg förnyades framgångsrikt

Pori

(Kommunförbundet informerar 16.5.2018) Björneborgs stad har förnyat sin profil och strategi på ett engagerande och genomgripande sätt. Staden tog med sitt varumärkesarbete hem vinsten i årets FM i kommunal marknadsföring. Silvret gick till Valkeakoskis lyckade husmässa och marknadsföring av tomter, och bronset till det påhittiga evenemanget Pop up Shoppeenmäki som livat upp Ylöjärvi centrum.

Juryn delade också ut tre hedersomnämndanden: till Borgå för modiga idéer inom turismmarknadsföringen, till Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab (Keuke) för ledarskap och långsiktigt marknadsföringsarbete och till turismföretaget Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy för samarbete. Pressens favorit var kulturjippot Puolangan Pessimismipäivät.

Sammanlagt 35 bidrag lämnades denna gång in till FM-tävlingen. Priserna delades ut onsdagen den 16 maj i Seinäjoki under evenemanget för kommunal marknadsföring, Piiri. Vid utbildningsevenemanget för kommunal och regional marknadsföring presenterades bland annat Södra Österbottens marknadsföringsobjekt och FM-tävlingens tio finalister.
 
– I tävlingen syntes marknadsföringens bredd och kopplingarna till kommunens och regionens strategiska utveckling. Många arbeten var starkt sammankopplade med kommuninvånarnas och andra aktörers delaktighet och ett brett samarbete.  Kommunal marknadsföring innebär alltmer att invånarna och företagen deltar i utvecklingen av regionen, säger juryns ordförande Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör vid Kommunförbundet.

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för trettonde gången. Genom åren har redan omkring 600 marknadsföringsprocesser eller marknadsföringskampanjer deltagit, bland annat inom näringsliv, turism, marknadsföring för att locka invånare och personalkommunikation. I tävlingen betonas marknadsföringens långsiktighet och koppling till regionutvecklingen. Syftet är att betona betydelsen av marknadsföring och att erbjuda hela kommunfältet goda exempel.

Den björneborgska björnen, geocaching och pessimism

Juryn upplevde att Björneborgs uppfräschade varumärke visade på såväl förnyelse med respekt för traditioner som fördomsfri idékläckning och delaktighet. Det fräscha, nya varumärket berör inte bara den visuella profilen utan processen har med hjälp av datastyrning också utmynnat i redskap för genomförandet av ett nytt ledningssystem och en ny stadsstrategi. 

– Det är bra att göra ett dylikt identitetsskapande arbete som berör hela samhället på ett öppet och grundligt sätt. Den fyndiga förankringen av björntemat lyfter fram stadens starka sidor, nuläge och målsättningar samt ökar den positiva sammanhållningen.  Marknadsföringen utåt förstärks av samhällsgemenskapen som helhet, säger juryns ordförande Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör vid Kommunförbundet och KL-Kustannus Oy.

 Valkeakoskis välgenomförda husmässa och lyckade marknadsföring av tomter visar på effekten av långsiktig platsmarknadsföring och ett tidsenligt och välriktat utbud. I Ylöjärvi lyckades man genom ett levande evenemang lösa problemet med tomma affärslokaler, något som många centrum lider av, och samtidigt kunde man hjälpa nyföretagare.

Borgå stad, som fick ett hedersomnämnande, har redan länge haft en lyckad turismmarknadsföring och riktat kampanjer till särskilda grupper, denna gång till dem som har geocaching som hobby. Finlands första GeoTour fick mycket uppmärksamhet och spred också kännedomen om Borgå och om Finlands 100-årstema. Utvecklingscentret för Mellersta Nyland och dess tjänster har blivit kända tack vare centrets långsiktiga, fyndiga och professionella marknadsföringsarbete. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy har initierat ett imponerande samarbete mellan stora, sinsemellan konkurrerande familjeresemål, vilket gagnar dem allihop och också andra aktörer inom landskapet.

De medier som är samarbetspartner i Piiri-nätverket för kommunal marknadsföring lyfte fram Puolangan pessimismipäivät (”Pessimismdagarna i Puolanka”) som sin egen favorit bland tävlingsbidragen. Det varumärkesarbete som pessimismdagarna (1.1–31.12) har gjort i sociala medier har nått ut till hela två miljoner finländare och visar att man träffat själva kärnan i det finländska sinnet för humor och har lyckats utnyttja de sociala medierna på ett sätt som faller sig naturligt i sammanhanget.

Piiri-nätverket stöder kommunal marknadsföring

FM-tävlingen i kommunal marknadsföring hör till utvecklandet av kommunsektorns marknadsföringskompetens inom nätverket Piiri, som bildats av Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.  Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk för kommunerna och regionerna. Samarbetsparter i nätverket är Helsingin Sanomat, Otavamedia, Kuntalehti och Kommuntorget. 

Årets jury bestod av Sanna Laakkio, verksamhetsledare  för MARK Finlands Marknadsförbund, Jaakko Helenius, verksamhetsledare för SEKES ry, Hannu Komu, verksamhetsledare för FFTO rf, Teemu Moilanen, överlärare vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Kirsi Norros, kommunikationsdirektör vid Finlands miljöcentral, Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation vid Kommunförbundet och Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör vid Kommunförbundet och KL-Kustannus. 

Närmare upplysningar:
Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör, 040 765 8016
Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation,  050 66 743

FM i kommunal marknadsföring 2018, resultat 

Guld 
Björneborgs stad: Todella outo, ehdottoman uniikki  –  Björneborgs datastyrda inkluderande varumärkesförnyelse

Silver 
Valkeakoski stad: Valkeakosken talonäyttely

Brons 
Ylöjärven Yrityspalvelu Oy: Pop up Shoppeenmäki

Hedersomnämnande för en modig idé 
Borgå stad: Borgå GeoTour

Hedersomnämnande för ledarskap och långsiktigt arbete  
Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab: Keuke - Onnistuvan yrityksen asialla

Hedersomnämnande för samarbete 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy: Lakeudelle -perhematkailukampanja

Pressens favorit (Sanoma, Otavamedia, Kuntalehti och Kommuntorget)
Puolanka kommun: Puolangan pessimismipäivät joka vuosi 1.1.-31.12.

Etiketter