De bästa i FM-tävlingen har valts: Idensalmi, Kymsote, Norra Karelen, Lappland och Vasa går till final

Kommunens verksamheter har stor nytta av marknadsföring

En mångsidig och framgångsrik marknadsföring i kommunerna märks inom både välfärd och livskraft. Bakom en fungerande marknadsföring ligger samarbete och invånarengagemang. Det syns i kampanjerna som valts ut till de bästa bland 49 inlämnade förslag i Kommunförbundets FM i marknadsföring.

Förslagen i FM-tävlingen omspänner allt från internationell marknadsföring för turister, kampanjer som motarbetar våld, rekrytering av läkare och bibliotekstjänster. Influencermarknadsföringen ökar i kommunerna bland annat genom inflyttade bloggare. Det görs också gott grundläggande arbete med varumärken, webbplatser och servicekampanjer.

Kommunerna skaffar allt oftare hela marknadsföringsplaneringen externt även om den egna kompetensen också stärkts. Mätbarheten och rapporteringen har förbättrats jämfört med tidigare år och utnyttjandet av teknik har ökat inom marknadsföringen.

Tävlingens jury bedömde förslagen med särskild betoning på resultatet i förhållande till målen och budgeten. Det är viktigt att marknadsföringen är långsiktig och hänger ihop med kommunens strategi men det praktiska genomförandet och valet av målgrupp har också betydelse.

Bland förslagen som anmälts till tävlingen finns flera fina idéer, bra poänger som hänför sig till kommunens och områdets starka sidor och verksamhet som utgår från invånarnas och kundernas delaktighet. Alla deltagare får en bedömning av sitt arbete som en utmärkelse och för vidareutveckling av förslaget.

Bland de fem finalisterna väljs tre vinnare, dessutom utdelas ett eller flera hedersomnämnanden. Till finalen valdes förslagen från Idensalmi stad, Kymsote, Norra Karelens landskapsförbund, House of Lapland Oy och Vasaregionen. De sinsemellan mycket olika förslagen utgår alla från ett gott varumärkesarbete och de har bidragit till utveckling och livskraft.

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för femtonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Syftet med tävlingen är att stärka kommunernas, regionernas och områdenas marknadsförings- och kommunikationskompetens och sprida god praxis.  Bakom tävlingen står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.

Prisutdelningen sker under Kommunmarknaden i Helsingfors den 9 september.

Finalisterna FM i kommunal marknadsföring 2020, i alfabetisk ordning:

Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.
Idensalmi stad

Kymsoten prototyypit
Kymsote

Pohjois-Karjalan asukasmarkkinointi
Norra Karelens landskapsförbund

Sound of Lapland
House of Lapland Oy

Vaasa.fi - seudullinen verkkopalvelu
Vasa stad, Vasaregionens Utveckling  Ab VASEK, Visit Vaasa, Världsarvet i Kvarken rf

Årets jury bestod av Sanna Laakkio, verksamhetsledare för MARK Finlands Marknadsförbund, Jaakko Helenius, verksamhetsledare för SEKES ry, Hannu Komu, verksamhetsledare för FFTO rf, Teemu Moilanen, överlärare vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Ida Müller, sakkunnig i Arbets- och näringsministeriet och Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation vid Kommunförbundet. 

Närmare upplysningar:

Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation, Finlands Kommunförbund, juryns ordförande, 050 66 743

Eija Rautiainen, marknadsföringschef, Finlands Kommunförbund, 045 316 1600 (På semester 25.5.-30.5.)

Etiketter