HALI, SOSTE och Kommunförbundet till minister Kiuru: I lagarna om vårdreformen behövs tydliga skrivningar för social- och hälsovårdsorganisationernas del

Välmåendebranschen HALI rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf samt Kommunförbundet överräckte ett gemensamt ställningstagande till familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vid en tillställning som ordnades idag på fredagen på Ateneum. Organisationerna kräver att de grundstrukturer som möjliggör utnyttjandet av organisationernas arbete äntligen skrivs in i de kommande vårdlagarna.

– Enligt HALI, SOSTE och Kommunförbundet måste varje landskap identifiera och kartlägga sitt områdes organisationer och det arbete de utför. Därtill ska varje landskap utse en ansvarig aktör för samarbetet mellan organisationerna och inrätta ett officiellt samarbetsorgan för samarbetet mellan landskapet och organisationerna. Landskapen ska också se till att invånarna i samband med servicehandledningen får information om den organisationsbaserade verksamheten i området och i kundens hemkommun. Fungerande strukturer för främjandet av välfärd och hälsa måste också säkerställas, säger HALI:s verkställande direktör Ulla-Maija Rajakangas när hon räknar upp målen i ställningstagandet.

Enligt SOSTE är det viktigt att försäkra sig om att organisationernas röst blir hörd nu när reformen genomförs.

– Vid genomförandet av vårdreformen får det ovärderliga arbete som social- och hälsovårdssektorns organisationer utför inte hamna i skuggan av andra teman eller lämnas åt sidan för att avgöras vid någon senare tidpunkt. Till exempel måste vissa grundläggande fakta om organisationernas roll fås in i den lag om ordnande av social- och hälsovård som nu skrivs. I annat fall blir den nytta för välfärden som organisationerna producerar svår att på ett genuint sätt inkorporera i vårdreformen, säger SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas.

I tusentals organisationer inom social- och hälsovårdssektorn utförs oersättligt arbete för att främja den finländska välfärden. Exempel på organisationsbaserad verksamhet är kollegialt stöd, frivilligarbete, intressebevakning och information samt förebyggande stöd.

– I samband med vårdreformen talar man ofta bara om tjänster och serviceproduktion. Även om en del av social- och hälsovårdssektorns organisationer också producerar tjänster, får man inte glömma den organisationsbaserade verksamheten i vårdreformshelheten. Det arbete som organisationerna utför måste knytas tätt ihop med de strukturer som fastslås i vårdreformen, så att organisationernas stöd och hjälp på ett systematiskt sätt förs närmare invånarna, säger Kommunförbundets direktör för social- och hälsovården Tarja Myllärinen.

Ställningstagandet kan läsas i sin helhet (på finska) här.

Etiketter
Tarja Myllärinen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2602
Mobiltelefon
+358 50 596 9866
Ansvarsområden
  • enhetsdirektör
  • social- och hälsovårdsreformen
  • social- och hälsovårdsförvaltning
  • social- och hälsovårdens strukturer
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Twitterkonto