Pressmeddelande, 

Rekommendation: Examens- och studentfester våren 2020

Läroanstalternas verksamhet har påverkats kraftigt av coronaepidemin. Gymnasier och yrkesläroanstalter har för att hindra smittspridning undervisat på distans åtminstone sedan 18.3.2020.

Statsrådets förordning (Ö 17/2020 rd) om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna utbildning är för närvarande föremål för efterkontroll riksdagen. Begränsningarna avses vara i kraft till 13.5.2020. Dessutom är restaurangerna stängda med Statsrådets förordning (Ö 15/2020 rd) till och med 31.5.2020.

Det krävs ingen separat fest eller vid festen överlämnat betyg för att avlägga student- eller yrkesexamen. Läroanstalterna kan leverera betygen till studerande som slutfört sina studier på ett sätt som beslutas och meddelas lokalt, till exempel per post.

Examens- och studentfesterna är framförallt familjefester till vilka läroanstalternas evenemang ger sitt viktiga bidrag. Utbildningsanordnarna och läroanstalterna har börjat förbereda sig på att det denna vår inte går att på ett tryggt sätt ordna examens- och studentfester på traditionellt vis i slutet av maj. Annulleringen av bokade lokaler har redan inletts.

Utbildningsanordnarna har diskuterat saken och anser det vara viktigt att föra fram egna rekommendationer i den rådande situationen. På så sätt kan man inleda planeringen i tillräckligt god tid. Vid utarbetandet av rekommendationerna har man diskuterat med studentorganisationerna. Representanterna för utbildningsanordnarna rekommenderar följande:

  1. Läroanstalterna kan då de lokala förhållandena tillåter det ordna en avslutning på distans lördagen den 30 maj 2020.
  2. Läroanstalterna levererar betygen per post till de utexaminerade.
  3. Familjerna beaktar myndigheternas bestämmelser och rekommendationer i sina beslut om examensfester och tidpunkten för dem. Eftersom hälsa och trygghet är högsta prioritet, verkar det just nu som att festligheterna bör skjutas upp till ett senare datum.
  4. Läroanstalterna ordnar en gemensam fest för vårens studenter under trygga förhållande hösten 2020. Tidpunkten beror i högsta grad på när begränsningarna orsakade av coronaepidemin lättar.
  5. Den gemensamma festen för dem som slutfört en yrkesutbildning ordnas vid samma tidpunkt som studentfesten. Numera slutför såväl unga som vuxna sina yrkesutbildningar olika tider på året. Anordnarna av yrkesutbildning har varierande sätt att fira examen, därför meddelar anordnarna själv om fester och tidpunkter.
  6. De gemensamma festerna ordnas i första hand fredagen den 28 augusti eller lördagen den 29 augusti. Om festerna inte kan ordnas tryggt de nämnda dagarna kan studenterna från våren 2020 inbjudas till höstens självständighets-, examens- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

 

Helsingfors, den 14 april 2020

 

Anordnare av utbildningen på andra stadiet (gymnasiet och yrkesutbildning) representerades av

Kommunförbundets Gymnasieforum

Kommunförbundets nätverk för gymnasierektorer

Finlands Kommunförbund / Arenan för yrkesutbildning

Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE rf

Bildningsarbetsgivarna rf

Privatskolornas Förbund rf