Tre team går vidare till upphandlingsförhandlingar – tävlingen Klash siktade på lösningar som är skalbara för kommunernas behov

Klash förenar innovatörer i kommunsektorn, organisationerna och företagen för att lösa verkliga problem i kommunerna.

Vinnarna i Klash, innovationstävlingen som tar tag i problem i kommunerna, offentliggjordes på torsdag 23.1.2020. Under festmiddagen som ordnades i Vallgård utkorades tre team som kommer att gå vidare till upphandlingsförhandlingar med Kommunförbundet.

Klash är Kommunförbundets koncept där man på ett nytt sätt sammanför aktörer i kommuner, företag och organisationer för att lösa utmaningar som berör hela landet. Syftet är att de lösningar som tävlingen resulterar i ska gå att utnyttja i så många kommuner som möjligt.

– Vi vill söka och utveckla nya koncept och tillvägagångssätt som låter oss förnya kommunernas verksamhet och som skapar samhälleligt värde. Klash är ett bra exempel på hur olika kommuners utmaningar ges synlighet och kan lösas tillsammans, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Utmaningarna har skickats in av kommunerna själva. Sammanlagt skickade 65 kommuner in 77 problem. Tre av problemen valdes ut: Janakkala: Transport- och mobilitetsservice i glesbygden, Joensuu: Plattform för invånarnas egna initiativ och Vanda: Unga på studievägen. Nio tävlande team fick börja lösa kommunernas problem. Teamen fick under hösten 2019 handledning av experter inom olika områden.

Under avslutningsfesten för Klash utsågs vinnarna för varje utmaning. Teamet KaikkiKyytiin (Timo Lönnberg, Marko Mäki-Hakola, Harri Paloheimo, Suvi Pesonen och Jaakko Rintamäki) vann Janakkalas utmaning, teamet Desperado Designs (Marika Järvinen, Erno Launo, Riku Siren och Sami Ylipihlaja) vann Joensuus utmaning och teamet Rapida (Teemu Ajalin, Maiju Kokkoniemi och Joonas Pesonen) vann Vandas utmaning.

– Det viktigaste är att vi lyckats erbjuda kommunerna ett nytt koncept för utveckling i samverkan, där kommunernas utmaningar möter de bästa problemlösarna. Det största mervärdet är inte alltid en ny innovation utan att människornas tänkesätt förändras genom gemensamma erfarenheter och diskussioner, säger kommunförbundets strategi- och utvecklingsdirektör Markus Pauni.

Härnäst kommer de vinnande teamen att inleda förhandlingar om upphandlingskontrakt med Kommunförbundet.

Innovationstävlingen har möjliggjorts av följande samarbetspartner: FCG Finnish Consulting Group, KEVA, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus och Kommunfinans.

Närmare upplysningar:
Liisa Paltta, projektchef, Klash
tfn 050 591 9513, liisa.paltta@kuntalehti.fi