Pressmeddelande, 

Analys av kommunalsvalkandidaterna

Antalet kandidater började stiga, men andelen kvinnor och unga minskade

Kommunalvalet i juni 2021 har sammanlagt 35 627 kandidater. Antalet steg med drygt 2 000 kandidater sedan föregående val. Jämfört med föregående val minskade både antalet unga kandidater och antalet kvinnor. Detta framgår av Kommunförbundets analys av kandidaterna.

- Senast det skedde en ökning av kandidatantalet var i 2004 års val. Den viktigaste enskilda faktorn som förklarar det stigande antalet kandidater är att Sannfinländarnas kandidatantal ökat kraftigt, konstaterar Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Kommunförbundet.

Det inkommande valet har 4,0 kandidater per fullmäktigeplats. I föregående val var siffran 3,7.

Antalet kandidater varierar stort mellan olika kommuner. I Helsingfors finns det 14 kandidater per fullmäktigeplats, medan nästan varje kandidat får en fullmäktigeplats i Merijärvi kommun, där talet är 1,4.

Bland de stora partierna ökade Sannfinländarnas kandidatantal kraftigt (+55 %) jämfört med förra valet. En liten ökning av antalet kandidater ses också hos De Gröna (+7,8 %), Samlingspartiet (+4,7 %) och Svenska folkpartiet (+4,6 %). Däremot minskade antalet kandidater för Socialdemokraterna (-8,3 %) och Centern (-7,9 %).

I årets kommunalval kandiderar ett rekordstort antal riksdagsledamöter (176). I föregående val var motsvarade siffra 162.

Kommunalvalskandidaternas medelålder förblir hög

Medelåldern bland kommunalvalskandidaterna är 50 år. Kandidaternas medelålder steg med 6 månader jämfört med det föregående valet.

Antalet 18-åriga kandidater är 222. I årets val är 8,5 procent av kandidaterna under 30 år, vilket är 0,4 procentenheter mindre än i föregående val.

Fyra kommuner (Enonkoski, Kannonkoski, Lappajärvi och Rautjärvi) har inga kandidater under 30 år.

Andelen kandidater över 64 år är 17,9 procent. Andelen kandidater över 64 år har ökat i varje kommunalval sedan 1996. Den äldsta kommunalvalskandidaten är 94 år.

Andelen kvinnor högst bland De Gröna, lägst bland Sannfinländarna

Kvinnornas andel av kandidaterna är 39,7 procent. Det är 0,2 procentenheter mindre än i förra valet.

Av de etablerade partierna har De Gröna den klart största andelen kvinnliga kandidater, 60 procent. Av Sannfinländarnas kandidater är 21,5 procent kvinnor

Närmare information och antalet kandidater för de olika partierna finns i bilagan.

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(@)kommunforbundet.fi

Sirkka-Liisa Piipponen, sakkunnig, tfn +358 50 448 3366, Sirkka-Liisa.Piipponen(@)kuntaliitto.fi