Pressmeddelande, 

Genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling har inletts

För genomförandet av strategin har det inrättats åtta öppna temagrupper som har till uppgift att inleda konkreta åtgärder för den praktiska genomföringen av strategin. Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling publicerades hösten 2020. Syftet med strategin är att öka de offentliga upphandlingarnas effektivitet och ansvar.

- Den nationella upphandlingsstrategin bereddes med en omfattande enighet om både målen för och möjligheterna med upphandlingen. Nu är det dags för kommunerna och staten att agera. Jag hoppas att upphandlingarna är ett tema också under kommunalvalet, eftersom de tiotals miljarder som årligen används för upphandlingar är en väsentlig påverkningsmöjlighet i kommunerna, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

Genomförandet framskrider i åtta temagrupper som främjar de avsikter och mål som anges i strategin för offentlig upphandling.

  • Strategisk ledning
  • Utveckling av upphandlingskompetens
  • Kunskapsbaserad ledning och effektivitet
  • Välfungerande upphandlingar
  • Innovationer
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet

I och med genomförandet får de parter som genomför offentliga upphandlingar, såsom staten, kommunerna och församlingarna, tillgång till konkreta verktyg som hjälper att öka upphandlingarnas genomslagskraft.

Framgångsrikt genomförande kräver samarbete

Genomförandet av strategin för offentlig upphandling är en del av handlingsprogrammet för offentlig upphandling. Finansministeriet och Kommunförbundet ansvarar för hur genomförandet av strategin framskrider i olika temagrupper. Temagrupperna är öppna för alla upphandlingsexperter hos intressentgrupperna.

- Den nationella strategin hjälper att identifiera och utnyttja den strategiska effektivitetspotentialen hos offentlig upphandling. I temagruppsarbetet kan kommuner och andra upphandlare få konkret hjälp och kollegialt stöd för att utveckla sin egen upphandlingsverksamhet. Och även om man inte hinner delta  i allt kan resultaten av temagruppernas arbete trots det utnyttjas öppet av alla, konstaterar Kommunförbundets ledande jurist Katariina Huikko.

Temagrupperna ska planera och inleda konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i strategin för offentlig upphandling.

- Då genomförandet konkretiseras i samarbete av en omfattande grupp av experter kan vi se till att vi erbjuder sådant stöd som de upphandlande enheterna och företagen behöver för att uppnå de gemensamma målen. I temagrupperna har alla möjlighet att påverka utvecklandet av upphandlingen med sin egen insats, säger finansrådet Tarja Sinivuori-Boldt, finansministeriet.

Länk: Temagrupperna för offentlig upphandling och anslutning till dem: https://vm.fi/hankinta-suomi

Mer information:

Kommunförbundet:

Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi 

Finansministeriet:

Lauri Finér, specialmedarbetare, tfn 041 501 2317, lauri.finer (at) vm.fi

Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

 

Läs mer om dessa teman