Pressmeddelande, 

Juryn har valt de tretton bästa bidragen i FM i kommunal marknadsföring

I år kom det in fyrtiosex (46) bidrag till FM i kommunal marknadsföring. Av dessa har juryn valt ut tretton (13) finalister. Av tävlingsbidragen kunde man se att kommunmarknadsföringen utvecklas till en allt viktigare faktor i stödjandet och främjandet av kommunernas strategi. Flera av bidragen uppvisade långsiktig planmässighet som framskrider från strateginivån till praktiska marknadsföringsåtgärder.

FM-tävlingsbidragen var mångsidiga och kampanjerna handlade bland annat om coronakrisen, utnyttjande av evenemang, regionalt imagebyggande, invånarkommunikation och transparensen i upphandlingar eller kommunikation. Det var glädjande att se att flera av kampanjerna inkluderade invånarna och att man samarbetar med företag och intressegrupper i området.

Kommunerna skaffar allt oftare hela marknadsföringsplaneringen externt samtidigt som den egna kompetensen stärkts. Både omfattningen och rapporteringen har blivit bättre jämfört med tidigare år även om det vid bedömningen av bidragen visade sig att det fortfarande är svårt att sätta upp mål.

I de insända bidragen har man som marknadsföringssätt använt sig av bland annat personliga berättelser, vilket ger ett starkt emotionellt band och möjlighet att identifiera sig. Juryn tyckte det var glädjande att se att marknadsföringen sågs som en investering. Marknadsföring och kommunikation borde redan i planeringsskedet ses som en del av kommunens investeringsprocesser, för utan marknadsföring och kommunikation om investeringen blir en viktig attraktionsfaktor outnyttjad. 

Tävlingens jury utvärderade förslagen med särskild betoning på resultatet i förhållande till målen och budgeten. Det är viktigt att marknadsföringen är långsiktig och hänger ihop med kommunens strategi men det praktiska genomförandet och valet av målgrupp har också betydelse.

Bland de tretton finalisterna väljs tre vinnare, dessutom utdelas ett eller flera hedersomnämnanden. Alla deltagare får en bedömning av sitt arbete som en utmärkelse och för vidareutveckling av förslaget. Fiinalisterna får sina bedömningar efter den 15 september och de övriga i juni.

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för sextonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Syftet med tävlingen är att stärka kommunernas, regionernas och områdenas marknadsförings- och kommunikationskompetens och sprida god praxis. Bakom tävlingen står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund rf, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry) och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.

Prisutdelningen sker under Kommunmarknaden i Helsingfors den 15 september.

 

Bidragen som deltar i finalen i FM i kommunal marknadsföring 2021 i alfabetisk ordning:

 • Alajärvi stad, Lappajärvi och Vindala kommuner: Kommundirektörernas marsch: samarbete stärker regional marknadsföring
 • Helsingfors stad: ”Alla tiders #distansvalborg” i Helsingfors
 • Helsingfors stadsmiljösektor: Bättre kommunikation om gatuarbeten
 • Idensalmi stad & By Iisalmi partnerskapsnätverk: Rock by Iisalmi! – underverk med 100 % rockattityd
 • Imatra stad och Imatra Base Camp Oy: Imatras skolkampanj
 • Jyväskylä stad/Business Jyväskylä: Elämäsi kangas – digital marknadsföringskampanj för att bygga upp och främja regionens image
 • Hållbar Lahtis stiftelse: Lahtis – Europas miljöhuvudstad 2021: kommunala hyrskidor
 • Kouvola stad: Ny chans i Kouvola
 • KUUMA-regionens affärsverk och alla 10 KUUMA-kommuner: Livet är en grillfest/KUUMA-regionen
 • S:t Michels stad: S:t Michels födelsedagsbastu 7.3.2020, ett gratis bastuevenemang på S:t Michels torg
 • Nurmijärvi kommun: Sju bröder 150-årsjubileum
 • Björneborgs stad: Älä lähde sinne – Utveckling och marknadsföring av Yyteri gav toppresultat
 • Pudasjärvi stad: Kampanjen Järjen äärellä

Man kan bekanta sig med finalisterna på tävlingsplattformen och rösta på sin egen favorit genom att gilla bidraget. Publikens favorit publiceras också den 15 september på Kommunmarknaden.

Juryns sammansättning:

 • Sanna Laakkio, verksamhetsledare, MARK Finlands Marknadsförbund rf
 • Jaakko Helenius, verksamhetsledare, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry)
 • Hannu Komu, verksamhetsledare, Föreningen Finlands turistorganisationer FFRTO rf
 • Teemu Moilanen, forskningsdirektör, Yrkeshögskolan Haaga-Helia
 • Ida Honkanen, sakkunnig, Arbets- och näringsministeriet
 • Eija Rautiainen, marknadsföringschef, Kommunförbundet

Närmare upplysningar:

Marknadsföringschef Eija Rautiainen, Finlands Kommunförbund, tfn +358 45 3161 600, eija.rautiainen@kommunforbundet.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman