Pressmeddelande, 

Merparten av tjänsterna för arbetssökande, arbetsgivare och företag överförs till kommunerna

Nya riktlinjer i beredningen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Enligt regeringens riktlinjer ska organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överföras till kommunerna under år 2024. Kommunerna tar över merparten av tjänsterna för arbetssökande, arbetsgivare och företag. Också upphandlingen i anknytning till dessa tjänster ska överföras från NTM-centralen till kommunerna.

Ministerarbetsgruppen har redan tidigare slagit fast att organiseringsansvaret förutsätter ett arbetskraftsunderlag på 20 000 invånare.

De nya riktlinjerna klarlägger ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten. Staten har utöver det övergripande ansvaret också en områdesöverskridande och nationell samordnande roll i servicehelheter där nationellt betydande sysselsättningsåtgärder främjas i samarbete med kommunerna. Helheterna gäller till exempel plötsliga strukturella förändringar och internationell rekrytering.

Dessutom ska staten ansvara för att den sysselsättningsfrämjande servicen fungerar i hela landet.

Kommunförbundet anser det vara viktigt att ansvarsfördelningen klarläggs.

Finansieringsmodellen förnyas i samband med överföringen

Arbets- och näringstjänsterna är nära förbundna med finansieringsmodellen som också ändras när arbets- och näringstjänsterna överförs till lokal nivå. Överföringen av sysselsättningsansvaret till kommunerna har stora verkningar på kommunens ekonomi och verksamhet från år 2024.

Det är meningen att finansieringsmodellen ska vara kostnadsneutral i förhållandet mellan staten och kommunerna och att den ska beakta konjunkturväxlingar och sporra kommunerna på rätt sätt.

- Finansieringsmodellen bör stödja helheten. Det är också viktigt att garantera att alla kommuner, oavsett skillnader i förhållanden och inkomstbas, har möjligheter att klara av sin nya lagstadgade uppgift, poängterar Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Organiseringsansvaret, finansieringsmodellen och tjänsterna bildar en omfattande helhet. Ministerarbetsgruppen drar senare i höst upp noggrannare riktlinjer för de tjänster som överförs, i samband med den sporrande finansieringsmodellen.

Läs mera:

Arbets- och näringsministeriet: Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.