Pressmeddelande, 

Sanna Lehtonen blir direktör för kommunal ekonomi vid Kommunförbundet

Ekonomie magister Sanna Lehtonen har valts till direktör för kommunal ekonomi vid Kommunförbundet.

Lehtonen arbetar för tillfället som specialsakkunnig i kommunal ekonomi vid Utbildnings- och kulturministeriet. Hon har 15 års erfarenhet av kommunalekonomi, i synnerhet uppgifter med anslutning till statsandelar. Hon har tidigare arbetat bland annat vid Finansministeriet, Statens ekonomiska forskningscentral och som utvecklingschef vid Kommunförbundet.

– Återgången från corona till det nya normala, social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för kommunernas ekonomi och överföringen av sysselsättningstjänster på kommunernas ansvar är enorma förändringar, och de kommande åren blir därför särskilt intressanta. Härligt att få vara med i centrum av beredningsarbetet i en ny roll, säger Lehtonen.

Direktören för kommunalekonomi arbetar som teamledare och ansvarar för samordningen av kommunalekonomiska frågor. Befattningen är central för intressebevakningen och för samarbetet mellan kommunerna och staten.

Lehtonen inleder sitt arbete i början av november.

För närvarande är Lehtonen tjänstledig från Kommunförbundet. Olli Riikonen, som vikarierat för henne som specialsakkunnig i statsandelsärenden, fortsätter i denna befattning.

Närmare upplysningar:

Sanna Lehtonen, direktör, kommunal ekonomi (fr.o.m. 1.11.2021), p. 050 462 2156

Jarkko Huovinen, direktör, enheten för livskraft och ekonomi, p. 040 531 6655