Pressmeddelande, 

Utmärkelsen Bildningsvisionären går till Tuija Willberg, sektorchef för välfärds- och bildningstjänsterna i Villmanstrand

I år går utmärkelsen Bildningsvisionären till vicehäradshövding Tuija Willberg, sektorchef för välfärds- och bildningstjänsterna i Villmanstrand.

Finlands Kommunförbund och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia rf premierade Willberg under den nationella bildningskonferensen som ordnades 30.9–1.10.2021 i Helsingfors.

– Tuija Willbergs sätt att arbeta präglas av tydligt, konsekvent och strategiskt ledarskap, som har möjliggjort goda resultat i sakkunnigorganisationen och en kontinuerlig utveckling, säger Terhi Päivärinta, direktör för välfärds- och bildningsenheten vid Kommunförbundet.

– Utmärkelsen uppmärksammar samtidigt allt det arbete som gjorts inom bildningsväsendet i Villmanstrand, bland annat i utvecklingen av inlärningsmiljöer och läroplansarbetet.

Utmärkelse till en utbildningsutvecklare och påverkare med lång erfarenhet

Tuija Willberg har en lång karriär i ledningsuppgifter inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Från år 2017 har hon också ansvarat för kultur-, ungdoms-, idrotts- och motionsverksamheten.

Willberg har på ett brett plan engagerat sig i utvecklingen av stadens och landskapets utbildning och deltagit i planeringen av den finsk-ryska skolan Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu. I den nationella utbildningspolitiska diskussionen har Willberg framfört synpunkter bland annat i egenskap av medlem i Kommunförbundets nätverk för sektorchefer inom bildningsväsendet.

- Det här priset går till hela personalen och ledningen vid välfärds- och utbildningstjänsterna i Villmanstrands stad, säger Tuija Willberg, som gläder sig åt utmärkelsen.

- Personalen inom kommunernas bildningsväsende utför ett viktigt arbete för att trygga utvecklingen och välbefinnandet bland invånarna och i synnerhet bland barn och unga. Det är viktigt med omfattande samråd med kommunernas sakkunniga också i beredningen av nationella reformer och utbildnings- och bildningspolitiska mål, eftersom verkställandet och implementeringen till största delen faller på kommunerna. Kommunförbundets nätverk för bildningsdirektörerna har varit en bra arena för samråd och påverkan, säger Willberg. 

Kommunförbundet och Opsia belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsende.

– Utmärkelsen ges till en visionär med ett brett arbetsfält. För att utbildningen ska kunna utvecklas behövs det vägvisare, och Tuija Willberg är ett strålande exempel på en sådan, säger Päivärinta.

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe