Pressmeddelande, 

FM i kommunal marknadsföring här igen för sjuttonde gången

Har din kommun genom god marknadsföring eller effektiv kommunikation lyckats med en kampanj eller ett koncept som du vill ge större synlighet i kommunerna?

Under den senaste tiden har många säkert lagt märke till Björneborgs marknadsföringskoncept Porisuhde (”relationen till Björneborg”). Det är ett bra exempel på hur kommunerna marknadsför sig idag. Idensalmi, som vann förra årets SM-tävling, genomförde systematisk marknadsföring med en rockig attityd (”Tehdään ihmeitä 100 % rockilla asenteella”). Vad har din kommun gjort för marknadsföringen? Det vill vi höra!

Anmälan till tävlingen är öppen ända till 18.3

FM i kommunal marknadsföring ordnas nu för sjuttonde gången och alla kommunalt anknutna organisationer är välkomna att delta. Genom åren har redan omkring 700 marknadsföringsprocesser eller marknadsföringskampanjer deltagit i tävlingen. Bidragen har gällt till exempel näringsliv, turism, personalkommunikation och marknadsföring för att locka invånare.

Målet är att framhäva marknadsföringens betydelse för regionens livskraft och utveckling samt ge hela kommunsektorn innovativa och användbara idéer och modeller.

Anmälningstiden för tävlingen är 1.3–18.3.2022 och sista inlämningsdagen för materialen är 13.4.2022.

Vinnaren offentliggörs på Kommunmarknaden i september 2022

De tävlingsbidrag som kortlistas offentliggörs 7.6.2022 och vinnarna tillkännages 14.9.2022 vid evenemanget Kommunmarknaden.

Tävlingsarrangörer är Finlands Kommunförbund, Finlands regionala utvecklingsorganisationer SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Tävlingens samarbetsföretag Sanoma och Miltton möjliggör kampanjpriser.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka