Pressmeddelande, 

Gustav Adolfs, Kontiolax och Orivesi tävlar om titeln Finlands aktivaste kommun

Hartolan, Oriveden ja Kontiolahden edustajat Urheilugaalan mediatilaisuudessa

Gustav Adolfs (Hartola), Kontiolax och Orivesi är finalisterna i tävlingen Finlands aktivaste kommun. I tävlingen som ordnas för femte gången, sökte man i år en kommun som på bred front främjat kommuninvånarnas motionsmöjligheter. I år betonades mångsidiga förutsättningar för motion och fysisk aktivitet.

Tävlingen är en del av den riksomfattande Idrottsgalans officiella priskategorier och den ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet. Vinnaren får en UNO-pokal vid Idrottsgalan i januari 2023.

Idrottsgalans prisnämnd utsåg finalisterna utgående från förjuryns arbete. Förjuryn bestod av sakkunniga från Undervisnings- och kulturministeriet, Kommunförbundet samt regionförvaltningsverket och Paraolympiska kommittén. Den slutliga vinnaren röstas fram av Idrottsgalans breda jury.

Gustav Adolfs: Påtagligt stark samarbetsanda

Gustav Adolfs är en kommun i Päijänne-Tavastland med 2 600 invånare. Motion och fysisk aktivitet är en naturlig del av det långsiktiga arbetet i kommunen för kommuninvånarnas välbefinnande. Ett aktivt samarbete med föreningar och klubbar ger möjligheter till mångsidig fysisk aktivitet och goda förutsättningar för friluftsliv samt service i anslutning till detta. 

I Gustav Adolfs ingår motion och idrott naturligt i det långsiktiga och strategiska utvecklingsarbetet för invånarnas välbefinnande. Samarbetsandan är påtaglig. Dessutom är det glädjande att man stöder en aktiv livsstil i boendeservicen för personer med funktionsvariation, i ungdomsverkstäder och i vardagen för klienter inom social rehabilitering, sammanfattar förjuryn sitt val av Gustav Adolfs till finalist.

Kontiolax: Motionsinriktad kommun för aktiva människor

Kontiolax är en kommun i Norra Karelen med 15 000 invånare, där man på ett exemplariskt sätt har lyckats kombinera tävlingsförhållanden som håller internationell nivå och motionsmöjligheter för alla kommuninvånare.

I kommunens aktiviteter återspeglas en långsiktig planering och en energisk och ambitiös inställning. Kommunens styrka är olika partnerskap, kommuninvånarnas delaktighet och att man mångsidigt utnyttjar digitaliseringens möjligheter. I Kontiolax har man motionsmöjligheter direkt utanför hemdörren. Det finns goda förutsättningar för närmotion i byarna och möjlighet till motion ute i naturen året runt, motiverar juryn sitt val av Kontiolax till finalist.

Orivesi: Finslipat föreningssamarbete

Orivesi är en kommun i Birkaland med 9 000 invånare där man kommit på inspirerande sätt att få alla kommuninvånare att röra på sig.

Djärva och målmedvetna satsningar på avgiftsfria tjänster, idrottsredskap och transporter bidrar till jämlikhet för kommuninvånarna. I synnerhet bussarna (”muksu- och sporttibussar”) är ett sympatiskt lokalt koncept som underlättar för barn och familjer att delta i fysiska aktiviteter. Orivesi har ett livskraftigt föreningssamarbete. Det finns en bra driv i utvecklingen av områden för närmotion och frilufts- och rekreationsområden, och kommunen är en exemplarisk regional aktör, sammanfattar juryn sitt val av kommunen till finalist.

Tävlingen Finlands aktivaste kommun synliggör kommunernas arbete för kommuninvånarnas välbefinnande

Kommunerna sörjer för natur-, frilufts- och rekreationsområden, motionsplatser utomhus och i närmiljön, idrottsplaner och idrottshallar. Dessutom tillgodoses olika grenspecifika behov. Kommunerna kan också öka motionsmöjligheterna för olika grupper till exempel genom samhällsplanering eller tjänster som stöder utnyttjandet av olika förhållanden, säger Mari Ahonen-Walker, specialsakkunnig i idrotts- och ungdomsfrågor vid Kommunförbundet. 

Med tävlingen Finlands aktivaste kommun vill Kommunförbundet synliggöra det mångsidiga och goda arbete som kommunerna gör för att få invånarna att röra på sig mer och för att främja deras välbefinnande. Med tävlingen lyfter man fram god praxis som kan spridas till hela kommunsektorn.  

Närmare upplysningar:

Mari Ahonen-Walker, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 452 6433, mari.ahonen-walker@kommunforbundet.fi

Anna-Maija Muurinen, chef för fritidstjänster, Gustav Adolfs, tfn 044 743 2257, anna-maija.muurinen@hartola.fi

Jari Tuononen, kommundirektör, Kontiolax, tfn 050 435 8700, jari.tuononen@kontiolahti.fi

Juha Kuusisto, stadsdirektör, Orivesi, tfn 050 401 5790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Information om tävlingen och årets tema finns också på Kommunförbundets webbplats.