Pressmeddelande, 

Jorois har valts till Finlands aktivaste kommun

Finlands aktivaste kommun år 2021 är Jorois. I Jorois samarbetar olika aktörer och drar åt samma håll. Det långsiktiga arbetet belönades med Uno-pokalen och titeln Finlands aktivaste kommun vid Idrottsgalan torsdagen den 13 januari.

- Titeln Årets aktivaste kommun är framför allt en utmärkelse för den goda andan i Jorois och en viktig bekräftelse av dem som utför det praktiska arbetet. Kommunens tjänsteinnehavare, beslutsfattare, verksamhetsledare, frivilligarbetare och aktiva invånare har tillsammans målmedvetet arbetat för att öka aktiviteten och förbättra förutsättningarna för idrott och motion i kommunen, säger kommundirektör Jaakko Kuronen.

Jorois är en kommun där man gärna rör på sig och som erbjuder invånarna mångsidiga och välskötta idrottsanläggningar och ledd motion för alla åldrar. Jorois är ett gott exempel på en liten kommuns resurssmarta verksamhet för att öka kommuninvånarnas välfärd på bred front.

- Jorois utstrålar värme och entusiasm. Ett innovativt bruk av återanvända material och kommunens roll som möjliggörare av kommuninvånarnas egna initiativ visar att också ganska små satsningar ökar förutsättningarna för en aktiv livsstil, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Tävlingen Finlands aktivaste kommun som nu ordnades för fjärde gången, genomfördes i samarbete mellan Kommunförbundet, Undervisnings- och kulturministeriet och Idrottsgalan. I tävlingen söktes en kommun som beaktat hållbar utveckling vid främjandet av en aktiv livsstil. I valet av de tre finalisterna betonades särskilt kommunens särprägel, ett mångsidigt samarbete och samhällets energi.

Det slutliga valet av Finlands aktivaste kommun gjordes av Idrottsgalans breda jury, som består av mer än 300 representanter för olika samhällssektorer i Finland.

 

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 09 771 2000

Mari Ahonen-Walker, sakkunnig i frågor som gäller ungdomar och idrott, Kommunförbundet, tfn 050 452 6433

Jaakko Kuronen, kommundirektör, Jorois, tfn 040 661 6885

Tags