Pressmeddelande, 

Kommunförbundet bildar ett bolag för att trygga tjänsterna för välfärdsområdena i övergångsskedet

Kommunernas uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till de nya välfärdsområdena 1.1.2023, Det här påverkar också Kommunförbundets verksamhet. Eftersom Kommunförbundet är en förening som ägs av kommunerna, kan förbundet inte betjäna välfärdsområdena. Kommunförbundet och välfärdsområdena har ändå letat efter en samarbetsform för att kunna tillhandahålla tjänster för välfärdsområdena i övergångsskedet och möjliggöra en process mot en mer permanent lösning. 

Förhandlingar har förts i nära samarbete med välfärdsområdena och parterna har kommit fram till ett positivt resultat. Kommunförbundets styrelse har beslutat att förbundet bildar ett bolag, Välfärdsområdesbolaget Ab. Lösningen skapar förutsättningar för bland annat en fortsättning på förändringsstödet i vårdreformen och intressebevakningen i lagstiftningsprocessen. Den erbjuder även en nätverksplattform för intressebevakning så att tjänsterna för välfärdsområdena ska kunna tryggas i övergångsskedet.

Avtalet om bolagsbildning har undertecknats fredagen den 28 oktober 2022. Den tekniska utformningen av bolaget fortsätter under ledning av välfärdsområdena. Med stöd av bemyndigandet i stiftelseurkunden riktar styrelsen en emission mot vederlag till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad inom detta år. När välfärdsområdena har tecknat aktier i Välfärdsområdesbolaget och blivit ägare, väljer de en ordinarie verkställande direktör och styrelse för bolaget. Ledande juristen Johanna Sorvettula från Kommunförbundet kommer att fungera som verkställande direktör för viss tid. Till styrelseordförande för bolaget har valts Birkalands förändringsdirektör Jukka Alasentie.

- Bolagets sakkunskap ger välfärdsområdena en bra utgångspunkt för verksamheten i det nya bolaget. Vi behöver gemensam beredning till stöd för intressebevakningen och bolaget behövs som en plattform för det mångfasetterade samarbetet mellan välfärdsområdena. Bolagets verksamhet kommer att anpassas enligt välfärdsområdenas behov, säger Alasentie.

Ytterligare upplysningar:

Minna Karhunen
Verkställande direktör
Kommunförbudet
+358 9 771 2000
Minna.Karhunen@kuntaliitto.fi

Jukka Alasentie
Birkalands förändringsdirektör
Puh. 0500 733 620
jukka.alasentie@pirha.fi

Johanna Sorvettula
Ledande jurist
Kommunförbundet
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
Johanna.Sorvettula@kuntaliitto.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Elina Liippola, verkställande direktör Minna Karhunen och ledande jurist Johanna Sorvettula har undertecknat avtalet om bolagsbildning fredagen den 28 oktober 2022.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman