Pressmeddelande, 

Kommunförbundet och Kommunförbundet Service Ab inleder omställningsförhandlingar

Finlands Kommunförbund rf och Kommunförbundets Service Ab inleder omställningsförhandlingar som gäller hela förbundets och bolagets personal, med undantag av verkställande direktören och vice verkställande direktörerna.

Arbetsgivaren uppskattar att förändringen berör högst 60 befattningar vid Kommunförbundet rf och högst åtta befattningar vid Kommunförbundet Service Ab, vilka antingen upphör eller ombildas till deltidsanställningar. Det är också möjligt att arbetsuppgifterna, ansvaren eller väsentliga anställningsvillkor i befattningarna ändras med hänvisning till uppsägningsgrunder. Dessutom är det möjligt att anställningsvillkoren eller arbetsuppgifterna ändras med stöd av arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Orsaken till omställningsförhandlingarna är att Kommunförbundets och Kommunförbundet Service Ab:s verksamhet måste ses över så att de motsvarar de förändrade servicebehoven då kommunernas uppgifter och roller förändras. Förändringar behövs också på grund av vårdreformen, som innebär att ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Reformen påverkar de medlemsavgifter som Kommunförbundets medlemmar betalar till förbundet. År 2023 sänks medlemsavgifterna med 30 procent.

I omställningsförhandlingarna kartläggs vilka tjänster som i framtiden är viktiga för medlemskommunerna och vilka av de nuvarande tjänsterna som eventuellt kunde läggas ner eller begränsas.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen
tfn 09 771 2000

Personalchef Hannele Lindfors
tfn 09 771 2041