Pressmeddelande, 

Sökandet efter världens lyckligaste människa gav seger – FM-guld i kommunal marknadsföring till Vasa

Det var redan för 17:e gången dags att på Kommunmarknaden premiera de bästa inom kommunal marknadsföring. I år kom det in 40 tävlingsbidrag, varav 10 gick vidare till slutlistan.

De utvalda bidragen var enligt juryn slagkraftiga kampanjer där man beaktat målen, mätarna och de använda kanalerna. Juryn gladdes också över kampanjernas långsiktighet och anknytning till kommunens strategi.

Sökandet efter världens lyckligaste människa gav Vasa segern

I Vasas kampanj letade man efter världens lyckligaste människa, varken mer eller mindre. Stadens långsiktiga mål är att vara en stad med 100 000 invånare som fungerar som lokomotiv och attraktiv plats för människor som vill göra världen till en bättre plats genom att utföra betydelsefullt arbete.

Vasa stad efterlyste kandidater från Vasaregionen till titeln världens lyckligaste människa och utsåg denna under evenemanget Onnellisuusilta 2021. Kampanjen nådde över 3 miljoner människor i olika medier och den inverkade positivt på stadens attraktionskraft. Sökandet efter lyckliga människor fick också en fortsättning i kampanjens andra skede: ”Kuuletko onnellisen työelämän kutsun” (”Lockas du av ett lyckligt arbetsliv?”).

Juryn uppskattade i Vasas kampanj dess positiva anda som var starkt kopplad till en strategi på flera nivåer, passade utmärkt för sin tid och nådde sin målgrupp med mångsidiga medel och samarbete.

- Som mätare användes även kvalitetsmätare, något som är mer utmanande att mäta än kvantitet. Vasas positiva kampanj visar hur en lyckad kommunal marknadsföring påverkar stadens livskraft och attraktivitet, konstaterar Kommunförbundets marknadsföringschef Eija Rautiainen.

Silver för kampanjen Save Salla, brons till Uleåborg för reserutten Pohjolan rengastie

I tävlingen placerade sig Salla kommuns och House of Laplands kampanj Save Salla / Salla 2032 på andra plats. I början av 2021 meddelade Salla kommun att kommunen kommer att ansöka om de olympiska sommarspelen 2032. Vid den internationella presskonferens som följde på detta meddelades att det var fråga om en klimatkampanj genom vilken kommunen Salla utmanade världen att vidta mer effektiva klimatåtgärder.

Juryn ansåg att Sallas kampanj var en ypperlig internationell kampanj om ett aktuellt tema. Genomförandet upplevdes som insiktsfullt, djärvt och tilltalande för en stor publik även internationellt. Kampanjen har också spritt sig ute i världen utan betald reklam.

Bronset gick denna gång till Uleåborg, till Oulun matkailu Oy:s kampanj Pohjolan rengastie. Reserutten Pohjolan rengastie, som öppnades 2021, är en ur turismsynpunkt betydande ny multidestinationsprodukt (9 turistområden). Konceptet är en plattform för både innovativ gemensam marknadsföring och gemensam utveckling.

Juryn uppskattade den grundligt beskrivna modellen för en ny regional sammarknadsföring med en tydlig utvecklingspotential. Den omsorgsfullt utformade visuella profilen fick också mycket beröm.

Hedersomnämnandena gick denna gång till Nokia stads kampanj Viinikanniemi, asumisen järvihelmi Nokialla och till Rautavaaras kampanj Luonnostaan luontomatkailun helmeksi.

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för sjuttonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Genom åren har redan omkring 700 marknadsföringsprocesser eller marknadsföringskampanjer deltagit i tävlingen. Bidragen har gällt till exempel näringsliv, turism, personalkommunikation och marknadsföring för att locka invånare.

Tävlingsarrangörer är Finlands Kommunförbund, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry) och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Tävlingens samarbetsföretag Sanoma och Miltton bidrar med kampanjpriser.

Länkar:

Läs mer om dessa teman