Pressmeddelande, 

Tävlingen Finlands aktivaste kommun drar igång

Samtliga kommuner välkomna med! 

I tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för femte gången, söks en kommun som på bred front främjat kommuninvånarnas motionsmöjligheter. Tävlingen är en del av den nationella Idrottsgalans officiella priskategorier och den ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet.  

Kommunerna har omfattande ansvar för förutsättningarna för motion och fysisk aktivitet 

Den här gången är tävlingens tema mångsidiga förutsättningar för motion och fysisk aktivitet.   

– Kommunerna sörjer för natur-, frilufts- och rekreationsområden, motionsplatser utomhus och i närmiljön, idrottsplaner och idrottshallar. Dessutom tillgodoses olika grenspecifika behov. Utöver de egentliga förutsättningarna för motion och fysisk aktivitet kan man till exempel genom samhällsplanering öka olika gruppers möjligheter att röra på sig i vardagen, säger Mari Ahonen-Walker, specialsakkunnig i idrotts- och ungdomsfrågor. 

Med tävlingen Finlands aktivaste kommun vill Kommunförbundet synliggöra det mångsidiga och goda arbete som kommunerna gör för att få invånarna att röra på sig mer och för att främja deras välmående. Med tävlingen lyfter man fram god praxis som kan spridas till hela kommunsektorn.  

Anmälan till tävlingen 

Tävlingen är avgiftsfri och öppen för alla kommuner. Tävlingen pågår från 15.6 till 30.9.2022 klockan 12:00. Tävlingens tre finalister offentliggörs i december och vinnaren får en UNO-pokal vid Idrottsgalan i januari 2023.   

Man deltar i tävlingen genom att fylla i anmälningsblanketten på adressen: https://link.webropol.com/s/suomenliikkuvinkunta2022kilpailu (också på svenska)  

 

Mer information:

Mari Ahonen-Walker, specialsakkunnig, mari.ahonen-walker@kommunforbundet.fi, tfn 050 452 6433  

Tags