Pressmeddelande, 

Mikko Härkönen ny livskraftsdirektör vid Kommunförbundet

Mikko Härkönen, förvaltningsmagister och konsultativ tjänsteman, har valts till ny livskraftsdirektör vid Kommunförbundet. Han har länge varit verksam vid Arbets- och näringsministeriet i mångsidiga chefsuppgifter och andra uppgifter som anknyter till nationell regionutveckling, företagstjänster samt internationalisering av företagsverksamhet och främjande av investeringar. Han har tidigare även arbetat bland annat som livskraftsdirektör vid Joensuu stad och i landskapsförbund. 

Vid Kommunförbundet svarar livskraftsdirektören för intressebevakning och utveckling i anslutning till kommunernas näringspolitik samt samordnar arbetet för att främja lokal livskraft och tillväxt.

Mikko Härkönen tillträder sin nya tjänst 1.10.2024.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman