Pressmeddelande, 

Vi kartlade kommunernas goda arbete till förmån för Ukraina – utredningen publiceras på fredag inför årsdagen av kriget

Käsi harteilla.

Lördagen den 24 februari är det två år sedan Ryssland invaderade Ukraina.  

Vi har kartlagt de finländska kommunernas stöd till Ukraina efter att det ryska anfallskriget inleddes. Vår enkät besvarades av 130 kommuner och resultatet visar hur mångsidigt kommunerna har stött Ukraina. I enkäten frågade vi om ekonomiskt och materiellt stöd, vänortsverksamhet och sakkunnighjälp, utöver detta ansvarar kommunerna också för flyktingarnas integration och till exempel utbildning. 

Rapporten publiceras på krigets årsdag 23.2.2024. Kommunförbundet inleder också tillsammans med Ukrainas ambassad en diskussion om hur kommunerna de kommande åren kan stödja Ukraina i återuppbyggnaden. 

På årsdagen av kriget i Ukraina kan kommunerna visa sitt stöd på följande sätt: 

  • hissa Ukrainas flagga vid viktiga byggnader, 
  • ordna demonstrationer tillsammans med lokala aktörer för att stödja ukrainarna, 
  • lysa upp byggnader eller andra landmärken med färgerna på den ukrainska flaggan, 
  • om möjligt placera ukrainska symboler såsom flaggor och eller produkter i den ukrainska flaggans färger på de populäraste och mest besökta platserna, såsom flygplatser, köpcentrum och biografer, 
  • om möjligt ordna en tyst minut den 24 februari kl. 9 eller i samband med andra evenemang under dagen. 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor