Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vretavägen 19

Postadress

25700
KIMITO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kimitoon@kimitoon.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
322
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Nynäshamn
Sverige
Kalundborg
Danmark
Lillesand
Norge