Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Antalet nya coronavirusfall har ökat i Finland under den senaste veckan, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. Inom flera sjukvårdsdistrikt har flera inhemska smittokluster och smittkedjor konstaterats Förekomsten av nya fall av coronaviruset på 14 dagar var 10,2 per 100 000 invånare och under

Pengarna beviljas för att jämna ut vårens undantagssituations följder för utbildningen. För att jämna ut följderna av coronavirussituationen i våras beviljar Utbildningsstyrelsen 17 miljoner euro i statsunderstöd för repetitionsstudier för gymnasiestuderande och för andra åtgärder i gymnasierna som

Pengarna beviljas för att jämna ut vårens undantagssituations följder för utbildningen. För att jämna ut följderna av coronavirussituationen i våras beviljar Utbildningsstyrelsen 17 miljoner euro i statsunderstöd för repetitionsstudier för gymnasiestuderande och för andra åtgärder i gymnasierna som

Relationen mellan svensk- och finskspråkiga i Lojo har försämrats. Det anser närmare 30 procent av de svarande i den färska Språkbarometern. Den allmänna uppfattningen tycks ändå vara att läget är rätt oförändrat – finskan dominerar men stödet för den frivilliga tvåspråkigheten är starkt. Ann-Maj

De svenskspråkiga i huvudstadsområdet talar ofta en utmärkt finska. Men inte alla, och i en nödsituation kan modersmålet betyda allt. Mellan 150 och 200 utryckningar i månaden, men bara några av dem är på svenska. Så kan det se ut i mellersta Nyland där Paulina Sundman jobbar som förstavårdare. Det