Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

58,6 procent av de Korsholmare som valde att förhandsrösta i den rådgivande folkomröstningen om en kommunsammanslagning mellan Vasa och Korsholm säger nej till en fusion. Förhandsrösterna räknades tidigare i dag söndag och resultatet av dem publicerades för en stund sedan. Valdagsrösterna räknas som

Det blev ett rungande nej till samgångsavtalet med Vasa i den rådgivande folkomröstningen som arrangerades i Korsholm på söndagen. En klar majoritet av Korsholmarna motsätter sig en sammanslagning av Korsholm och Vasa. 61,3 procent av Korsholmarna röstade nej och 36,8 procent ja. Valdeltagandet blev

Förra veckan publicerades en förstudie där finansministeriets arbetsgrupp konstaterar att en reform av statsandelssystemet inte är tillräcklig för att utjämna skillnaderna mellan kommunerna. – På grund av kommunernas differentiering är det naturligt att fundera på huruvida kommunernas uppgifter i

Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. År 2016 var ett toppår i utflyttningen. Då flyttade nästan 1 500 svenskspråkiga till Sverige. Ökningen var speciellt tydlig i Österbotten. Samtidigt var rörligheten i synnerhet från Helsingforsregionen fortsättningsvis stor. Totalt

Kommunförbundet ser ingen orsak till att upphäva den lag som begränsar kommunernas möjligheter att lägga ut sin social- och hälsovård. Lagen är i kraft till utgången av 2022. Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio befarar i en intervju för Kuntalehti att en indragning av lagen leder till oöverlagda

Esbo stadsbibliotek vann titeln årets bibliotek, The Library of The Year 2019, på bokmässan i London, skriver staden i ett pressmeddelande . Det är andra gången som utmärkelsen delas ut. Motiveringen är att Esbo stadsbibliotek erbjuder ett öppet och innovativt utrymme för alla invånare. Biblioteket

Kommunerna befinner sig i så olika lägen att enbart en utveckling av statsandelssystemet inte kan svara på de utmaningar som kommuner av olika storlek har. Därför måste statsandelssystemet och kommunernas uppgifter eventuellt omdefinieras. Det konstaterar finansministeriets arbetsgrupp som utrett

Reformen och regeringen föll. Nu har kommunerna sin chans att visa vad de går för, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen. I efterdyningarna av landskaps- och vårdereformens uppmanar Karhunen kommunernas tjänstemän och beslutsfattare att ta tillfället i akt och fortsätta beredningsarbetet för en

Regeringens avgång har legat i luften sedan 7 november 2015, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Det var då som regeringen satt i krismöte och kopplade ihop Centerns krav på landskap med Samlingspartiets krav på valfrihet. – Nu har det visat sig att paketering som gjordes 2015 blev

Vi visste det nog. Att reformen igen en gång skulle falla på slutrakan. Bara några veckor innan valet. Med grundlagsutskottet som gemensam nämnare i riksdagsbehandlingen. Under hela det senaste året har vi som jobbar i Kommunförbundet med större och större skepsis betraktat de politiska och

Det var inte en överraskning att vårdreformen föll eftersom det redan har varit på känn en tid. Däremot var det var en överraskning att regeringen föll, säger Christina Gestrin. – Det känns dramatiskt just nu, men det är ju kort tid kvar av regeringsperioden, egentligen bara några dagar före

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen. – Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen. – Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en

Efter det här blir det inga landskap i Finland, säger tidigare riksdagsledamoten och ministern Ulla-Maj Wideroos . Wideroos var ordförande för Svenska reformgruppen som Kommunförbundet och Folktinget grundade 2015 för att bevaka svenskan i vårdreformen. Reformgruppen jobbade och lobbade intensivt

Visst du att bara 16 procent av borgmästarna det vill säga stadsstyrelseordförandena i Europa är kvinnor? Av EU:s huvudstäder leds åtta av kvinnor. Det är Amsterdam, Bukarest, Luxenburg, Madrid, Paris, Rom, Sofia och Stockholm. Det är kommunernas europeiska takorganisation CEMR som med anledning av

Vad sker med jämställheten i kommunerna? På två år har antalet kvinnliga fullmäktigeordförande halverats i Svenskfinland, visar Kommuntorgets kartläggning. Kommuntorget kartlade könsfördelningen på de kommunala topposterna inför kvinnodagen 2016. Då hade Svenskfinland 21 kvinnliga

Jag tycker att det är synd att inte fler kvinnor väljs till ordförande. Siffrorna speglar inte det verkliga engagemanget. Bakom kulisserna i politiken finns det många kvinnor som är väldigt engagerade, säger Camilla Andersson i Geta. Hälften (8) av de 16 kommunerna på Åland har män på både

Mikaela Björklund , fullmäktigeordförande i Närpes, säger att det är beklagligt att antalet kvinnliga ordförande i kommunerna har minskat. – Kommuntorgets siffror bekräftat en känsla jag har haft en längre tid; kvinnorna på toppen har minskat. En orsak till detta är antagligen att

Tarja Rinne , (SFP) fullmäktigeordförande i Pargas, är överraskad över försämringen i jämställdheten när det kommer till fördelningen av kommunernas topposter i Svenskfinland, eftersom utvecklingen på nationell nivå gått mot det bättre sedan kommunalvalet 2017. I Pargas är fördelningen mellan