Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Akut brist på svenska dagvårdsplatser i Helsingfors gör att staden nu erbjuder svenska barn dagvård i finskspråkiga daghem. Enligt stadens borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) är läget inom småbarnspedagogiken kritiskt. Hälften (omkring 50) av de familjer som sökt en plats inom den svenskspråkig

Kommunerna använder i allt större utsträckning sociala medier i sin kommunikation, berättar Kommunförbundets senaste undersökning om webbtjänster och kommunikation. Kommundirektör Denis Strandell i Hangö är en av dem som använder sociala medier också i sitt arbete. Han började när han startade som

Sex av tio kommundirektörer utnyttjar sociala medier i sin arbetsroll. Förra året var motsvarande siffra 48 procent, visar Kommunförbundets enkät om webbkommunikation. – Ledarskap innebär i allt större grad synlighet och aktivitet i sociala medier, även i kommunerna, konstaterar Kommunförbundets

Kaskö fullmäktige har sagt nej till sammanslagning med Närpes en andra gång. Beslutet tillkom efter en jämn omröstning (8–8) där ordförande Kari Häggbloms nej-röst avgjorde. De grönas fullmäktigemedlem Erkki Nykänen dök aldrig upp på mötet. Sammanslagningen av städerna Kaskö och Närpes delar

I kväll tar fullmäktige i Kaskö på nytt ställning till sammanslagningen med Närpes. Utgången är ytterst osäker, sedan De grönas representant i fullmäktige enligt Vasabladet meddelat att han inte kommer att delta i mötet. Sammanslagningen av städerna Kaskö och Närpes delar Kasköfullmäktige i två lika

Riksdagen har valt Sanna Marin (SDP) till statsminister. Regeringen Marin som blir Finlands 76:e i ordningen utses i eftermiddag av president Sauli Niinistö . Riksdagen valde Marin med 99 ja-rösterna 70 nej-röster. The post Riksdagen valde Sanna Marin appeared first on Kommuntorget.fi .

Här är Finlands nya regering under ledning av socialdemokraternas Sanna Marin . Tidigare i dag valde riksdagen Marin till statsminister med 99 ja-röster och 70 nej-röster. Regeringen Marin som blir Finlands 76:e i ordningen utsågs i eftermiddag av president Sauli Niinistö . Samtidigt befriade

Raseborg och Hangös ansökan om att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken fick nej i Arbets- och näringsministeriets gallring. – Besvikelsen i Raseborg är stor, säger stadsdirektören Ragnar Lundqvist. Raseborg ansökte om att bli en av försöksregionerna i de kommunala sysselsättningsförsöken

Intresset för att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken är stort. Totalt har 123 kommuner ansökt om att få delta. Arbets- och näringsministeriet har valt ut 20 kommuner och samkommuner som går vidare i beredningen av sysselsättningsförsöken. Bland de kommuner som går vidare finns de

Sanna Marin blir Finlands nästa statsminister. Paatero gör comeback som kommunminister. Socialdemokraternas partifullmäktige valde på söndag kväll Sanna Marin till partiets statsministerkandidat i en ytterst jämn omröstning där motkandidaten Antti Lindtman fick 29 röster och Sanna Marin 32. Formellt

Försvunna är cirka 50 personers handlingar som lämnats in vid servicestället i Forssa, meddelar FPA. Posten hämtade i februari ett paket som innehöll cirka 50 personers ansökningar och andra handlingar från FPA:s serviceställe i Forssa. Efter det har paketet inte gått att hitta, skriver

Kommunerna har inte på allvar fått vara med i beredningen av vårdreformen. Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen förvånar sig över Social- och hälsovårdsministeriets uppfattning om öppen beredning och frågar: Vart tror man sig komma med en sådan beredning? Kommunförbundets

Färsk forskningsrapport slår fast att grundlagen inte står i vägen om kommunerna ges olika uppgifter. Som Kommuntorget skrivit om tidigare finns det inget i Finlands grundlag som hindrar kommunerna från att ha olika uppgifter. Det här konstaterade Juha Lavapuro , professor i offentlig rätt vid Åbo

Färsk forskningsrapport slår fast att grundlagen inte står i vägen om kommunerna ges olika uppgifter. Som Kommuntorget skrivit om tidigare finns det inget i Finlands grundlag som hindrar kommunerna från att ha olika uppgifter. Det här konstaterade Juha Lavapuro , professor i offentlig rätt vid Åbo

Den politiska krisen i Finland skjuter fram social- och hälsovårdsreformen ytterligare ett år, befarar sjukvårdsdirektören Göran Honga. Det kommer att resultera i att fler och fler kommuner går in för egna, frivilliga vårdlösningar och samarbeten. I motsats till tidigare politiska kriser och