Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

I det ursprungliga budgetförslaget skulle den svenska eftermiddagsverksamheten läggas ner helt och hållet. Esbo stad sparar på sin eftermiddagsverksamhet. Läsåret 2021–2022 ordnas verksamheten endast för förstaklassare och för elever med stödbehov. Nedskärningen motsvarar ungefär 600 000 euro. Över

I det ursprungliga budgetförslaget skulle den svenska eftermiddagsverksamheten läggas ner helt och hållet. Esbo stad sparar på sin eftermiddagsverksamhet. Läsåret 2021–2022 ordnas verksamheten endast för förstaklassare och för elever med stödbehov. Nedskärningen motsvarar ungefär 600 000 euro. Över

I regeringsprogrammet heter det att kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster ska stärkas. De kommunala sysselsättningsförsöken som startar i mars är ett led i denna strävan. En tredjedel av Finlands kommuner och hälften av alla arbetslösa arbetssökande deltar i de kommunala