Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Kyösti Värri är Årets gymnasiepåverkare. Värri som är specialsakkunnig på Kommunförbundet med gymnasieutbildning som sitt ansvarsområde har utsetts till Årets gymnasiepåverkare av föreningen Pro Lukio r.f. I Pro Lukios motivering heter det att han är en betydande och mångsidig påverkare som i sina

Ollikainen, vars moderförening är Malax IF, efterträder Håkan Nystrand i januari. Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP och ordförande för den svenska delegationen i Kommunförbundet, har valts till ny styrelseordförande för Finlands Svenska Idrott. Att valet inträffade på Ollikainens födelsedag

Ollikainen, vars moderförening är Malax IF, efterträder Håkan Nystrand i januari. Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP och ordförande för den svenska delegationen i Kommunförbundet, har valts till ny styrelseordförande för Finlands Svenska Idrott. Att valet inträffade på Ollikainens födelsedag

Coronasituationen varierar i Nyland, men Social- och hälsovårdsministeriet vill att de nyländska kommunerna håller samma linje. De nyländska kommunerna och städerna har idag mötts för att under familje- och omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) ledning gå igenom coronasituationen i Nyland. Det här med

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 312 700 arbetslösa arbetssökande, meddelar Arbets- och näringsministeriet. Antalet arbetslösa i oktober är 88 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. Enligt

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 312 700 arbetslösa arbetssökande, meddelar Arbets- och näringsministeriet. Antalet arbetslösa i oktober är 88 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. Enligt

Intressant, lärorikt och arbetskrävande. För snart ett år sedan beslöt Finlands kommunförbund att tacka ja till en samarbetsinvit från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samarbetet har gett mersmak och nu hoppas SKR:s vd Staffan Isling på en fortsättning. – Nu när vi har lärt känna varandra

Intressant, lärorikt och arbetskrävande. För snart ett år sedan beslöt Finlands kommunförbund att tacka ja till en samarbetsinvit från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samarbetet har gett mersmak och nu hoppas SKR:s vd Staffan Isling på en fortsättning. – Nu när vi har lärt känna varandra

Framöver ska åklagaren kunna väcka åtal för olaga hot även om målsäganden inte yrkar på straff. Olaga hot mot till exempel ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelser och kommunala nämnder ska höra under allmänt åtal, om hotet riktas mot en person på grund av hens offentliga förtroendeuppdrag