Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Regeringen Rinnes kommunekonomiprogram förutspår höjd kommunalskatt och ökande lånebörda för kommunerna. Det nya kommunekonomiprogrammet, som omfattar valperioden fram till 2023, fördjupar den bedömning av kommunernas ekonomi som ingår i planen för de offentliga finanserna. Syftet med

Kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks. I vår startar regeringen ett antal sysselsättningsförsök tillsammans med kommunerna. I försöken kommer kommunenrna att ansvara för processen med tjänster för arbetssökande och för tillhandahållandet av tjänster som främjar

Lena Micko lämnar sina uppdrag i Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan hon utnämnts till ny civilminister med ansvar för kommuner och regioner. I en intervju i Aftonbladet säger hon att hennes viktigaste uppgift som minister blir att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de

Redan i år får kommunerna en kompensation på 237 miljoner euro. I regeringens budgetproposition får kommunerna 7, 074 miljarder euro i statsandelar för kommunal basservice, meddelar Finansministeriet. Det här är en ökning med 550 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2019. Ökningen

Förslaget innebär att de ändringar som regeringen Sipilä gjorde nu görs om. Frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus har nu avancerat så långt att regeringen föreslår en ändring av hälso- och sjukvårdslagen. Ändringen innebär att Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour

Vi utökar vårt bloggnätverk med spännande skribenter och med teman som kommunikation, bildning och omsorg. Kommuntorget breddar sitt nätverk av bloggare med sex nya skribenter. Samtliga jobbar med områden som direkt och indirekt har stor betydelse för det kommunala: förvaltning, kommunikation,

Om kommuner och samkommuner lägger ut social- och hälsovårdstjänster måste avtalet innehålla ett uppsägningsvillkor. Regeringen föreslår att begränsningslagen förlängs till utgången av 2025. Genom begränsningslagen begränsas kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och

Nu inleds utvärderingen av läget för kommunerna. Projektet ska underlätta diskussionen om hur offentliga medel används bäst. Lägesbilden över kommunerna sammanfattar informationen om nuläget för kommunernas tjänster, befolkningsutvecklingen, livskraften och kommunernas ekonomiska och andra