Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föregår med gott exempel i sitt arbete för tvåspråkighet. Språkprogram, ambassadörer och språkbrukstillägg hör till de konkreta åtgärder som tas inom sjukvårdsdistriktet. Pia Stoltzenberg har jobbat som utvecklingschef för HUS sedan mitten av augusti. Hon

Styrelsen beslöt att välja Otto Domars till Kårkulla samkommuns nya verksamhetschef. Domars är politices magister och bosatt i Vasa. Tidigare har han fungerat som regionchef för Mellersta och Södra Österbotten. Som regionchef har han åtagit sig utvecklingsuppgifter i form av samkommunala projekt. –

Kom med och lär dig mer om webbtillgänglighet på svenska! Kraven i webbtillgänglighetsdirektivet har trätt i kraft i september 2018 och implementeras gradvis i kommunernas webbtjänster. Missa inte! Tisdag 11.12. kl. 12 – 16, Helsingfors, Hagnäskajen 6 . En tillgänglig ingång finns på byggnadens

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori skriver i sin blogg att Helsingfors stad eventuellt borde sköta sin intressebevakning själv, utan Kommunförbundet. – One size fits all-tänkesättet är inte dagens melodi, om det någonsin ens varit det, skriver Vapaavuori i ett blogginlägg från 20 november.

Minna Karhunen blir ny verkställande direktör för Finlands kommunförbund. Karhunen blir den första kvinnan i VD-stolen på Kommunförbundet. När Minna Karhunen beslöt sig för att söka VD-jobbet på Finlands Kommunförbund bestämde hon sig för att driva två saker: Kommunförbundet ska bli Finlands

Grankulla har fortsättningsvis landets lägsta inkomstskattesats, 17 procent. Två kommuner i Svenskfinland har en inkomstskattesats på 22 procent, nämligen Raseborg och Kronoby. – För Grankulla ser situationen just nu relativt bra ut. Vi har inga lån, vi har en bra kommundirektör, Christoffer Masar ,

Den finländska lagstiftningen är på många sätt ett föredöme som ger verktyg för en lyckad integration av nyanlända, men brister i implementeringen försvårar integrationen i våra kommuner, konstaterar Folktinget och Bildningsalliansen i ett gemensamt i uttalande från de finlandssvenska

Finland behöver hitta nya samarbetsformer mellan den offentliga och idéburna sektorn, säger ordförande Christina Merker-Siesjö från den framgångsrika Yalla Trappan i Malmö. Christina Merker-Siesjö är en av föreläsarna på de finlandssvenska integrationsdagarna 19-20.11 på Hanaholmen. Elena Zapolskaya