Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Jenny Malmsten i Malax är något så unikt som en enhälligt vald kommundirektör. När fullmäktige i januari valde ny kommundirektör behövdes ingen omröstning. Jenny Malmsten hade allas stöd. – Det kändes jättebra att få den uppbackningen, säger hon. När Kommuntorget träffar henne har det blivit april

– Nu behövs en aktiv attitydkampanj för svenskan i hela samhället. Det hjälper inte med fina strategier på hög nivå om de inte efterföljs i praktiken, säger Kristina Wikberg. Hon avslutar sitt jobb som svensk direktör på Kommunförbundet i sommar. Lagar och förordningar, strategier och lobbning

Juha Myllymäki blir direktör för Kommunförbundets juridiska enhet i höst. Myllymäki efterträder Arto Sulonen med start i september. Juha Myllymäki har arbetat på Kommunförbundet i olika uppdrag sedan 2002. – Jag har haft några kortare ”gästspel” i ministerierna och på kommunfältet, men jag har

En förlängd läroplikt hjälper inte de ungdomar som går från grundskolan till andra stadiets utbildning med otillräckliga kunskaper, eller som avbryter utbildningen på grund av andra problem. Det säger Terhi Päivärinta , direktör för undervisning och kultur vid Kommunförbundet. I samband med

Miljöministeriet har beviljat en halv miljon euro för tolv olika klimatprojekt i kommunerna. Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar är ett treårigt program med målet att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Inom projekten strävar man efter att få beslutsfattarna i
Författare

Sorgetiden efter landskapsreformens fall blev kort och diskussionen om hur man ska gå vidare surrar intensivt kring regeringsförhandlingarna. Ska man bara reparera gjutfelen i den föregående versionen och fortsätta att bygga det regionala självstyret eller ska man söka lösningen på parlamentarisk

Specialsjukvården vid Raseborgs sjukhus ligger i farozonen på grund av läkarbrist och höga kostnader. Västnyland riskerar även att förlora förlossningsavdelningen i Lojo. Framtiden för Raseborgs sjukhus utreds som bäst av Helsingfors och Nylands sjukvårdsområdes HUS ledande läkare Markku Mäkijärvi .

Rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar har förbättrats markant de senaste 20 åren. Men det finns fortfarande utrymme för förbättring och målet måste vara bättre kunskap och större förståelse hos beslutsfattarna. För drygt tio år sedan antogs konventionen om rättigheter för personer

Regeringsförhandlingarna verkar löpa bra, säger partifolket ute i kommunerna, väl medvetna om att de ekonomiska realiteterna ännu kommer att påverka resultatet. Kommuntorget frågade också vad som finns på önskelistan ute i kommunerna. Nicke Wulff , fullmäktigegruppordförande för SFP i Åbo och

Under förhandsröstningen i EU-valet (15 – 21.5) har även barnen möjlighet att rösta. Barnens val ordnas i fyrtio kommuner. I Barnens val är de uppställda kandidaterna djurkaraktärer som tävlar om barnens röster för att få resa ut i Europa: Ronja Räv, Ronny Ren, Brutus Björn, Hilda Häst, Ulla Uggla

Bättre kommunikationer och en utveckling av social- och hälsovården i samarbete med kommunerna. Här är de frågor som medlemmarna i Kommunförbundets svenska delegation vill att landets nya regering tar i tu med. För Ulf Heimberg (SDP) från Raseborg borde kärnfrågorna för den nya regeringen vara
Hanna Tainio
Författare

”Birkaland ville inte vänta på regeringens riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen, utan tog saken i egna händer och inledde en kommunbaserad beredning av reformen”, fick vi höra i nyheterna för några dagar sedan. Utöver de sju landskap som redan bildar en samkommun rör sig också största delen

Kommunagentens jobb är att så samarbetsfrön mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdssektorn. Tiden är knapp, men Gitta Harti ser optimistiskt på sitt nya uppdrag som koordinator för barnfamiljernas service i hela Svenskfinland. Med landskapsreformen i sikte tillsatte regeringen Sipilä