Undervisning och kultur

Kommunens undervisnings- och kulturverksamhet är en viktig och uppskattad del av välfärden och konkurrenskraften. Vi skapar förutsättningar för kommunerna och samkommunerna att ordna undervisnings- och kulturtjänster som motsvarar kommuninvånarnas samt arbets- och näringslivets behov.