Välfärdsområdesvalet 2022

Det första välfärdsområdesvalet i Finland hölls i januari 2022. Då valdes ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige i 21 välfärdsområden. Valet hölls i hela landet utom i Helsingfors och Åland.

Kommunförbundet har tagit fram rapporter med uppgifter om kandidaterna, valdeltagandet och de invalda. Rapporterna är på finska.

Mer information finns på Statistikcentralens webbplats om välfärdsområdesvalet .

Läs mer om dessa teman