De praktiska arrangemangen och kostnaderna för kommun- och välfärdsområdesvalet oroar kommunerna

Kommunförbundet har kommit i gång med förberedelserna inför dubbelvalet våren 2025, då kommunerna ska ordna både kommun- och välfärdsområdesval samtidigt. Kommunerna funderar redan nu på praktiska frågor kring valet, bland annat hur stor personal som behövs, hur stora valbåsen ska vara och var valsedlarna ska förvaras. 

Kommunförbundet kommer före valet att som vanligt ge ut cirkulär om valarrangemangen och valbarheten till kommunernas och samkommunernas olika organ. Kommunerna ska också få ett introduktionspaket för förtroendevalda och kommunikationsmaterial som kan användas inför valet.

Kommunen ska sköta de praktiska arrangemangen vid både kommun- och välfärdsområdesvalet, inklusive mottagningen av förhandsröster, arrangemangen på valdagen och rösträkningen. Enligt 188 § i vallagen ersätter välfärdsområdet kommunen för de kostnader som enbart föranleds av välfärdsområdesvalet. 

Kommunförbundet för som bäst diskussioner om kostnadsfördelningen med olika aktörer. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.