Svensk- och tvåspråkiga kommuner

Var tredje finländare bor i en tvåspråkig kommun

Lojo kommun är frivilligt tvåspråkig.

1,75 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 44 000 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska. 

Kommunernas nuvarande språkförhållanden har fastställts av Statsrådet och gäller för tidsperioden 2013-2022. Statsrådet fastställer kommunernas språkliga status för tio år i gången utgående från den officiella befolkningsstatistiken.

Kommuner kan vara antingen enspråkiga (svenska eller finska) eller tvåspråkiga. Kommunens språkliga status avgör den språkiga statusen hos de samkommuner, landskap och statliga myndigheter som kommunen hör till.

Verktyg för tvåspråkighet
Läs mer: Verktyg för en fungerande tvåspråkighet

Minimigränsen för att en kommun skall bli tvåspråkig är att minst 8 procent av invånarna eller sammanlagt 3 000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål.  I befolkningsstatistiken räknas som modersmål det språk som har angivits då ett barns namn har meddelats till befolkningsregistret. Det är möjligt att ändra sitt modersmål genom skriftlig anmälan till magistraten. 

Om andelen invånare som talar minoritetsspråket i en kommun sjunker till mindre än 6 procent och består av färre än 3000 invånare blir kommunen enspråkig.

En kommun som inte fyller minimikraven för att vara tvåspråkig kan söka status som frivilligt tvåspråkig på förslag av kommunfullmäktige. Ett exempel på detta är Lojo stad, som har sökt och beviljats status som tvåspråkig kommun för tidsperioden 2013-2022.

Tvåspråkiga kommuner         2010           2011-12           2013-14           2015           2016           2017 2018 2019
Svensk minoritet 13 12 12 14 15 15 15 15
Finsk minoritet 18 18 18 18 18 18 18 18
Svenskspråkiga kommuner 19 19 19 17 16 16 16 16
Alla kommuner 342    ​ ​336   320   ​317     313 311 311 311

 

Tvåspråkiga och svenskspråkiga kommuner i Finland

Österbotten

 • Jakobstad
 • Kaskö
 • Korsholm
 • Korsnäs
 • Kristinestad
 • Kronoby
 • Larsmo
 • Malax
 • Nykarleby
 • Närpes
 • Pedersöre
 • Vasa
 • Vörå

Mellersta Österbotten   

 • Karleby

Nyland          

 • Borgå
 • Esbo
 • Grankulla
 • Hangö
 • Helsingfors
 • Ingå
 • Kyrkslätt
 • Lappträsk
 • Lojo
 • Lovisa
 • Mörskom
 • Raseborg
 • Sibbo
 • Sjundeå
 • Vanda
 • Kymmenedalen    
 • Pyttis

Egentliga Finland   

 • Kimitoön
 • Pargas
 • Åbo

Åland            

 • Brändö
 • Eckerö
 • Finström
 • Föglö
 • Geta
 • Hammarland
 • Jomala
 • Kumlinge
 • Kökar
 • Lemland
 • Lumparland
 • Mariehamn
 • Saltvik
 • Sottunga
 • Sund
 • Vårdö
   
Tvåspråkiga Larsmo

En livskraftig tvåspråkighet

Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Visionen i nationalspråksstrategin är att Finland har två livskraftiga nationalspråk och att båda språken syns, hörs och accepteras. I den kommunanpassade handboken får kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare hjälp med att tillämpa
lateral-image-right
Kia Leidenius

Förnamn
Kia
Efternamn
Leidenius
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2434
Mobiltelefon
+358 50 329 8649
Ansvarsområden
 • kommunreformen och svenska frågor, språklagen
 • utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
 • nordiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
tags