Sammanträdesbegränsningarna gäller inte kommunala förtroendeorgan

Enligt regeringens riktlinjer av 16.3.2020 begränsas offentliga sammanträden till tio personer. Dessutom rekommenderas det att man undviker onödig vistelse på allmänna platser. Begränsningen på tio personer gäller inte kommunala organ.

Regeringens direktiv om att personer över 70 år i mån av möjlighet ska hållas åtskilda från kontakter med andra människor gäller inte förtroendevalda i kommunerna.

Läs mer om dessa teman